Personvernerklæring

Personvernforordningen trer i kraft den 25.mai 2018 i hele EU og EØS. Den nye lovgivningen stiller strengere krav til at virksomheter tar ansvar og holder god kontroll over håndtering av personopplysninger for å beskytte individet

1. Behandling av personopplysninger i Hordafor AS

Hordafor samler ikke inn dine personopplysninger når du besøker nettsiden.

Dersom du tar kontakt med oss, vil Hordafor behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvordan Hordafor behandler personopplysninger, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hordafor AS ved administrerende direktør Siv Ingerid Østervold.  Kontaktinformasjon.

2. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi har kommet i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

a) Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

b) Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger    skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en formell henvendelse på e-post eller som brev. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en formell henvendelse på e-post eller som brev.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

8. Om personvern og bruk av e-post

Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ivareta følgende forsiktighetsregler:

a) Vær forsiktig med å sende personopplysninger per epost. Send oss ikke opplysninger som kan knyttes til deg eller andre personer og som inneholder helseopplysninger, opplysninger om straffbar virksomhet, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. (Jfr. Personopplysningsloven)

b) Ved søknad på ledige stillinger skal oppgitte e-post adresser benyttes. Meldinger som sendes til disse e-post adressene blir behandlet konfidensielt og opplysninger blir ikke delt uten ditt uttrykkelige samtykke.

 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.