Destruksjon

Rask hjelp og sikre løsninger

Ved massedød i merd, behov for nødslakt og destruksjon av fisk, har vi det riktige utstyret for å håndtere fisken i henhold til gjeldende regelverk. 

Våre spesialfartøy er rigget for håndtering av beredskapsoppdrag i oppdrettsnæringen, og opererer langs hele kysten. Fartøyene destruerer og ensilerer, svært effektivt, både levende og død fisk. I tett samarbeid med lokale myndigheter, sikrer vi at smittefare, dyrevelferd og andre viktige forhold ivaretas.

Destruksjon.jpg
 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.