Beredskap

Vi sikrer verdier 

Med Hordafors logistikksystem, lagringskapasitet og kompetanse kan vi være en samarbeidspartner i oppdretternes beredskapsplaner.

Ved massedød i merd, ved behov for nødslakt og destruksjon av fisk, har vi det riktige utstyret for å håndtere fisken i henhold til gjeldende regelverk. Vi kan frakte, lagre og håndtere store mengder kategori 2 ensilasje.

Vi deler gjerne vår kompetanse innen beredskapsløsninger og biproduktregelverk.

03 beredskap_stor.jpg
 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.