Om oss

På lag med fiskeri- og oppdrettsnæringen i mer enn 35 år

 

Hordafor AS har helt siden starten i 1983 vært en viktig samarbeidspartner for norsk havbruk. Vår kjernevirksomhet er håndtering og foredling av biprodukt fra fiskeri- og oppdrettsnæring.

Med spesialfartøy henter vi ensilasje fra oppdrettsanlegg, slakteri, fiskemottak og foredlingsanlegg langs hele norskekysten. Strategisk plasserte mellomlagre og egne fartøy, bidrar til en svært effektiv logistikk. Biproduktene transporteres til våre prosessanlegg på Lovund og i Austevoll. På vårt bearbeidingsanlegg i Austevoll prosesseres biprodukter fra oppdrettsnæringen, mens biprodukter fra hvitfisknæringen og pelagisk fiskeri bearbeides på Lovund gjennom vårt datterselskap Aquarius. Her videreforedles biproduktene til fôringredienser til bruk i norsk, asiatisk og europeisk fôrproduksjon. 

Vår salgs- og markedsavdeling i Danmark, står for distribusjon av våre merkevarer H-pro® og H-oil®. Hordafor har en sterk markedskjennskap til det europeiske fôrmakedet og har sin kjernevirksomhet innen produksjon av marine fôringredienser. Likevel er vi etablert innen markedet for ingredienser til humant konsum gjennom vårt anlegg PF Biotech på Færøyene. Anlegget produserer fersk olje fra lever og er utstyrt for kollagenproduksjon fra fiskeskinn. I Nord-Norge har vi et pelagisk fiskemottak, North Capelin Honningsvåg, der vi fryser inn sild og lodde og produserer lodderogn.

En viktig del av vår virksomhet, bortsett fra det å produsere olje og protein, er å være en totalleverandør av tjenester forbundet med biprodukter til norsk fiskeri- og oppdrettsnæring. Utstyr, frakt, dødfiskhåndtering, destruksjon, beredskapsløsninger og trading av marine ingredienser er andre og viktige elementer i vår virksomhet.

Totalt har Hordafor ca. 100 ansatte.

130805_Hordafor_Norgeskart2.jpg
 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.