Fiskeri

Vi bidrar til et bærekraftig havbruk

Biprodukter fra fiskerinæringen bidrar til et bærekraftig havbruk og sikrer vekst i oppdrettsnæringen.

Et satsingsområde for Hordafor er håndtering av biprodukter fra hvitfisk, som i dag går til spille. Vi tilbyr derfor gode løsninger for ensilering ombord i fiskefartøyer. Vi er allerede godt etablert innen håndtering av biprodukter fra hvitfisk og pelagisk fiskeri fra fiskemottak og landindustri.

Disse biproduktene videreforedles ved vårt prosessanlegg på Lovund til proteinkonsentrat og fiskeolje. Ferdigvarene selges som ingredienser i fôrproduksjonen til norsk oppdrettsnæring.

Vi tilbyr gode ensilerings- og logistikkløsninger for landanlegg og fiskefartøy.

01 slakteriensilasje_stort.jpg
 

Hordafor er GMP+ sertifisert og arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet gjennom hele verdikjeden.