Fra biprodukter til marine fôringredienser

Som partner for fiskeri- og oppdrettsnæringen håndterer vi den delen av fisken som ikke utnyttes til humant konsum. Vi tilbyr løsninger, veiledning og teknisk utstyr som sikrer en forsvarlig og verdiskapende håndtering av biproduktene. Hordafor produserer fiskeolje og hydrolysert marint protein til bruk i norsk, asiatisk og europeisk fôrindustri. Vår virksomhet er sertifisert i henhold til GMP+.

(+ 47) 56 18 18 50

Sentralbord (08:00 -15:00)